Komunikat do naboru nr 13/2018 - zmiana Zaleceń MIiR w sprawie VAT

Komunikat do naboru nr 13/2018 dotyczący informacji o Zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)
 
 
Informujemy o zmianie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Przypominamy, że Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pismem MIiR oraz zmienionymi dokumentami.
 
Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju <pobierz plik>
Zalecenia dotyczące rozliczenia podatku VAT <pobierz plik>
Załącznik nr 1 (a i b) do Zaleceń <pobierz plik>
Załącznik nr 2 do Zaleceń <pobierz plik>
Załącznik nr 3 (a i b) do Zaleceń <pobierz plik>
 
Komunikat obowiązuje od dnia publikacji komunikatu, tj. 04.10.2018 r.
 
Uzasadnienie:
Zmiana Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Top