Komunikat do naboru nr 11/2018 - zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFSKomunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami
 
Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 13.06.2018 r., Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca  br.) zmianie uległy:
  1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - w zakresie OWU i załącznika nr 5 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) - w zakresie wynikającym z treści Porozumienia oraz załącznika nr 4 tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych.
Powyższe wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17 – Nabór nr 15/2017
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17 – Nabór nr 1/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18 – Nabór nr 6/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/18 – Nabór nr 12/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18 – Nabór nr 11/2018
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18 – Nabór nr 13/2018
 
W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS:
  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami <pobierz plik>
  2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
  3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
Pełna treść komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 13.06.2018 r. <pobierz plik>
 
Komunikat obowiązuje od dnia publikacji komunikatu.
 

Top