Informacja o projekcie

Operacja pn. „Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański” mająca na celu: Podniesienie wiedzy, umiejętności oraz aktywności mieszkańców oraz promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański jego tradycji i historii  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


(aktualizacja z dnia 20.08.2020)
W dniach 12-18.08.2020 r. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański w ramach umowy  o przyznaniu pomocy nr 00719-6935-UM1021037/20 na realizację projektu grantowego pt. "Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzańskipodpisała 15 umów o powierzenie grantów z następującymi podmiotami:
 
L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł zadania Nr umowy o powierzenie grantu Wartość zadania        [zł] Kwota grantu       [zł]
1 Stowarzyszenie "Dąbrowskie" Aktywne i świadome społeczeństwo źródłem promocji gminy 2/2019/G/09 18 327,00 17 327,00
2 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego Biesiada u Hrabiego 2/2019/G/07 19 999,00 19 999,00
3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Wodniczka" Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby zespołu ludowego "Wodniczka" 2/2019/G/05 20 000,00 20 000,00
4 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza "Nadbiebrzańskie osobowości" na przestrzeni wieków z gminy Goniądz, Jaświły, Suchowola i Trzcianne 2/2019/G/15 21 000,00 20 000,00
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Dolistowie Starym Promocja dziedzictwa kulturowego i produktu lokalnego znad Biebrzy 2/2019/G/11 18 405,00 17 926,00
6 Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach Wydanie księgi jubileuszowej pn.: "Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach 1920-2020" 2/2019/G/02 40 000,00 20 000,00
7 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu Piknik Rodzinny z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej. Zachować Biebrzańskie tradycje. 2/2019/G/01 19 990,00 19 140,00
8 Koło Gospodyń Wiejskich "Szorcowianki" w Szorcach Zakup namiotu wraz z wyposażeniem i strojów regionalnych dla działalności KGW "Szorcowianki" w Szorcach 2/2019/G/04 19 820,00 19 420,00
9 Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu - wyposażenie pracowni pisankarskiej i warsztaty pisankarskie 2/2019/G/12 20 517,00 19 917,00
10 Koło Gospodyń Wiejskich "Kryniczanki" w Krynicy Zakup namiotów i wyposażenia do organizacji przedsięwzięć KGW "Kryniczanki" w Krynicy. 2/2019/G/06 19 950,00 19 600,00
11 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie Warsztaty tkackie janowskiej tkaniny dwuosnowowej "Od owieczki do niteczki". 2/2019/G/14 14 263,00 13 563,00
12 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "GOKSiT" Suchowola Sport kluczem do sukcesu 2/2019/G/03 20 390,00 20 000,00
13 Towarzystwo Przyjaciół Lipska PisankoweLove 2/2019/G/13 20 423,00 20 000,00
14 Fundacja Zdrowsi Każdego Dnia Mapa Interaktywna "Odkrywamy Janów" 2/2019/G/10 20 200,00 20 000,00
15 Fundacja Cuda Przyrody Aplikacja "Skarby Sztabina" 2/2019/G/08 20 200,00 20 000,00
      RAZEM: 313 484,00 286 892,00

Jeden z Grantobiorców (Stowarzyszenie Chojnowian) złożył rezygnację z podpisania umowy o powierzenie grantu.
 

W dniu 22.10.2020 r. podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu nr 2/2019/G/16 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaświłach, na realizację zadania pt: "Kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Biebrzanie”"  (wartość zadania: 20.800 zł, kwota grantu: 12.928 zł). (Aktualizacja z dnia 22.10.2020 r.)

Top