Harmonogram planowanych naborów wniosków zatwierdzony w dniu 28.05.2020 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w dniu 28.05.2020 r. <pobierz>

Top