Harmonogram planowanych naborów wniosków zatwierdzony w dniu 22.10.2021 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w dniu 22.10.2021 r. <pobierz plik>

Top