Wyniki naboru nr 1/2021 (promowanie obszaru LSR) i 2/2021 (mała infrastruktura)

Wyniki naboru nr 1/2021 (promowanie obszaru LSR) i 2/2021 (mała infrastruktura)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr:  

  • 1/2021 Przedsięwzięcie: 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (LEADER) – na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
  • 2/2021 Przedsięwzięcie: 1.3.1 Mała infrastruktura (LEADER) – na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wszystkie wyniki zakończonych naborów są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Wyniki naboru nr 1/2021
<zobacz wyniki>
Wyniki naboru nr 2/2021 <zobacz wyniki>

Top