Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 8/2022

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 8/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr:

  • ​​8/2022 Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej
odbędzie się w dniu 05.12.2022 r.

Top