Wyniki rozpatrzenia protestów - nabór nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku ze złożonymi protestami dotyczącymi naboru nr 7/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Rada na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 r. podjęła decyzję w zakresie zarzutów podnoszonych w protestach. Poniżej przedstawiamy dokumentację z posiedzenia:
  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 14.07.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem naboru nr 7/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonymi protestami (autokontrola LGD)) <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonymi protestami (autokontrola LGD)) <pobierz plik>


 

Top