Wyniki ponownej oceny operacji - nabór nr 2/2017

Informujemy, iż w dniu 11.04.2017 r., w związku ze złożonymi protestami, Rada Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dokonała ponownej oceny dwóch operacji w ramach naboru nr 2/2017 (Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Poniżej przedstawiamy wyniki ponownej oceny operacji:
 
  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 11.04.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie) <pobierz plik>

Top