Wyniki ponownej oceny - nabór nr 7/2018


Informujemy, iż w dniu 19.07.2018 r., w związku ze złożonym protestem, Rada Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dokonała ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 7/2018 (Przedsięwzięcie: 1.2.3 Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 7, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Poniżej przedstawiamy wyniki ponownej oceny operacji:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 19.07.2018 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2018 (w zakresie wniosku podlegającego ponownej ocenie) <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2018 (w zakresie wniosku podlegającego ponownej ocenie) <pobierz plik>

Top