Wyniki ponownej oceny - nabór nr 7/2017

Informujemy, iż w dniu 31.08.2017 r., w związku ze złożonym protestem, Rada Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dokonała ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 7/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 
  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 31.08.2017 r. <pobierz plik>

Top