Wyniki ponownej oceny - nabór 11/2017

Informujemy, iż w dniu 27.09.2017 r., w związku ze złożonymi protestami, Rada Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dokonała ponownej oceny dwóch operacji w ramach naboru nr 11/2017 (Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Poniżej przedstawiamy wyniki ponownej oceny operacji:
 

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 27.09.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 11/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie) <pobierz plik>

Top