Statut Lokalnej Grupy Działania z dnia 21.06.2016 r.

Statut Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 21.06.2016 r. <pobierz plik>

Top