Statut Lokalnej Grupy Działania z dnia 12.06.2015 r.

Statut Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański uchwalony przez Zebranie Założycielskie Członków w dniu 12.06.2015 r. <pobierz plik> 

Top