Regulaminy

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków <pobierz plik>

Regulamin prac Komisji Rewizyjnej <pobierz plik>

Regulamin Rady (wersja obowiązująca, przyjęta w dniu 10.11.2016r. ) <pobierz plik>
Regulamin Rady(wersja archiwalna)
<pobierz plik>

Regulamin Zarządu <pobierz plik>
 

Top