Regulamin Rady z dnia 26.09.2016 r.

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 26.09.2016 r. <pobierz plik>

Top