Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 10.11.2016 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 10.11.2016 r., zatwierdzone przez Urzad Marszałkowski dnia 14.11.2016 r. <pobierz plik>

Top