Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych z dnia 20.09.2018 r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych przyjęte przez Zarząd w dniu 20.09.2018 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski dnia 01.10.2018 r. <pobierz plik>

Top