Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w dniu 28.12.2015 r. <pobierz plik>

Top