Poprawka oczywistej omyłki - Wyniki rozpatrzenia protestów - nabór nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku z oczywistą omyłką na liście operacji  wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2017 ((Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader) na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)) oraz liście operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD - Fundusz Biebrzański oraz ogłoszeniem naboru nr 7/2017 (w zakresie wniosków podlegających ocenie w związku ze złożonymi protestami (autokontrola LGD)), poniżej przedstawiamy listy ze skorygowanymi omyłkami (w zakresie nr ARiMR):
  1. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem naboru nr 7/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonymi protestami (autokontrola LGD)) <pobierz plik>
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7/2017 (w zakresie wniosków podlegających ponownej ocenie w związku ze złożonymi protestami (autokontrola LGD)) <pobierz plik>

Top