Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 26.09.2016 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 26.09.2016 r., zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 21.10.2016 r. <pobierz plik>

Top