Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 22.12.2015 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 22.12.2015 r. <pobierz plik>

Top