Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 13.12.2021 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 13.12.2021 r., zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 17.12.2021 r. <pobierz plik>

Top