Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 12.06.2017 r.

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD z dnia 12.06.2017 r., zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 07.07.2017 r. <pobierz plik>

Top