Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 26.01.2017 r.

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 26.01.2017 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w dniu 13.02.2017 r. <pobierz plik>

Top