Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 22.12.2015 r.

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD przyjęte przez Zarząd w dniu 22.12.2015 r. <pobierz plik>

Top