Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 14.12.2021 r.

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 14.12.2021 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w dniu 17.12.2021 r. <pobierz plik>

Top