Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 12.07.2018 r.

Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w dniu 12.07.2018 r. <pobierz plik>

Top