Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów z dnia 28.08.2019 r.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów z dnia 28.08.2019 r. zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 02.09.2019 r. <pobierz plik>

Top