Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów z dnia 20.09.2018 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjęte przez Zarząd w dniu 20.09.2018 r., zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski dnia 01.10.2018 r. <pobierz plik>

Top