Komunikat nr 1 do naboru 9/2018 - nowy wzór załącznika nr 3 (przetwarzanie danych osobowych)


Komunikat nr 1
 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Nabór nr 9/2018
 
(Przedsięwzięcie 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR)
na operacje z zakresu typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego)
 
Nr naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/18
 
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zmianie ulega Załącznik nr 3 do Ogłoszenia: Oświadczenie do LGD (przetwarzanie danych osobowych).
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - Nabór nr 9/2018:
 
Do pobrania:
  1. Załącznik nr 3: Oświadczenie do LGD (przetwarzanie danych osobowych) <pobierz plik>
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  publikacji komunikatu (tj. 29.05.2018 r.).
 

Top