Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dniu 04.12.2020 r. <pobierz harmonogram> 

Top