Harmonogram naboru zatwierdzony w dniu 15.03.2017 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany w dniu 15.03.2017r. <pobierz plik>

Top