Harmonogram naboru zatwierdzony w dniu 07.09.2016 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany w dniu 07.09.2016r. <pobierz plik>

Top