Harmonogram naboru wniosków zatwierdzony w dniu 31.01.2019 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w dniu 31.01.2019 r. <pobierz plik>

Top