Zaproszenie na szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zaproszenie na szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W związku ze zbiżającym się terminem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.
 
Miejsca i terminy szkoleń:

 
Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
ul. 1000-lecia PP 4, Dąbrowa Białostocka
21 marca 2017 r. godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
ul. Stary Rynek 23, Goniądz
23 marca 2017 r. godz. 10.00
LGD Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, Suchowola
28 marca 2017 r. godz. 10.00
Moniecki Ośrodek Kultury
ul. Białostocka 25, Mońki
30 marca 2017 r. godz. 10.00

O środki mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną na terenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo na adres: sebastiankarp@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia), faksem (85)71-28-307 lub pocztą na adres: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.


Program szkolenia <pobierz plik>
Formularz zgłoszeniowy <pobierz plik>

Serdecznie zapraszamy!

Top