Zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 25.10.2017 r. - Programy Aktywności Lokalnej

Zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 25.10.2017 r. - Programy Aktywności Lokalnej

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na spotkanie doradcze dotyczące planowanego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,  Typ projektu nr 6  Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Spotkanie doradcze odbędzie się 25 października 2017 (środa) w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
Spotkanie doradcze  będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej.  

Podczas spotkania omówione zostaną:
  • zasady naboru wniosków ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej;
  • warunki udzielenia wsparcia obowiazujące w ramach naboru;
  • wymagane wskaźniki w ramach typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej;
  • obowiązek realizacji projektu w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe;
  • najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie (warsztat);
  • platforma wymiany doświadczeń, proponowane zmiany w liście warunków udzielenia wsparcia;
Planowany termin ogłoszenia naboru: listopad/grudzień 2017 r.
Liczymy na Państwa obecność.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 24 października 2017 Można je przesłać mailowo na nasz adres e-mail
sekretariat@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia), faksem (85) 71-28-307 lub złożyć osobiście w naszym biurze (Suchowola, Plac Kościuszki 21).
Formularz zgłoszenia <pobierz plik>

WAŻNE:
W związku z naborami wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański informujemy, iż w sytuacji korzystania z doradztwa przez osobę/podmiot w imieniu potencjalnego wnioskodawcy prosimy, aby taka osoba/podmiot korzystający z doradztwa przedłożył Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański upoważnienie do korzystania z doradztwa na rzecz danego Wnioskodawcy. Powyższy wymóg wynika z realizacji zaleceń wystosowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego (zgodnie z pismem z dnia 24.10.2016r. skierowanym do Lokalnych Grup Działania).
W załączeniu przykładowe upoważnienie <pobierz plik>.
 

Top