Zaproszenie na "Biebrzańskie Jarmarki Rozmaitości" realizowane w ramach projektu grantowego

Zaproszenie na "Biebrzańskie Jarmarki Rozmaitości" realizowane w ramach projektu grantowego

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "GOKSiT" Suchowola zaprasza na trzeci jarmark z cyklu "Biebrzańskie Jarmarki Rozmaitości".
Zadanie pt. "Biebrzańskie Jarmarki Rozmaitości" mające na celu promocję produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu jarmarków pod wspólną nazwą Biebrzańskie Jarmarki Rozmaitości realizowane w ramach projektu grantowego pt. "Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Top