Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym  ”Ewaluacja on-going LSR - Bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR”, który odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w naszym biurze (Suchowola, Plac Kościuszki 21).
 
Warsztat jest elementem ewaluacyjnym dotyczącym analizy stanu wdrażania LSR. Skierowany jest on do członków Rady, Zarządu, pracowników biura LGD, członków stowarzyszenia, beneficjentów i mieszkańców.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne (85 71-28-307) lub mailowe: annawirkowska@biebrza-leader.pl
Formularz zgłoszeniowy
<pobierz plik>  

Wyniki spotkania będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. Serdecznie zapraszamy!


PROGRAM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

 

 1.  Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR za 2018 rok.

 2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

  • Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Top