Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: Prawa i obowiązki wynikające z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014 – 2020”. Jest ono skierowane do osób, które planują realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański.
Z uwagi na zaplanowaną tematykę szkolenia, uzyskane informacje będą bardzo pomocne zarówno na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu jak również na etapie jego realizacji i prawidłowego rozliczenia.
Tematyka szkolenia będzie obejmowała m.in. informacje na temat zasad rozliczania wydatków w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, wniesienia wkładu własnego, zasad wykorzystania systemu teleinformatycznego SL2014, rozliczania i kontroli projektu, wprowadzania zmian w projekcie.
 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 04.12.2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr tel. 85 71-28-307.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Szczegółowy  program szkolenia
<pobierz plik>
 
Formularz zgłoszeniowy <pobierz plik>
 

Top