Zapraszamy na Wyjazd Studyjny w Bieszczady

Zapraszamy na Wyjazd Studyjny w Bieszczady


Wyjazd Studyjny – projekty grantowe oraz lokalne inicjatywy
organizowany przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański realizowany w ramach projektu pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański organizuje Wyjazd studyjny w Bieszczady (Smolnik 23, 38-713 Lutowiska) w dniach 7-11.10.2018 r. z noclegami w „Wilczej Jamie”, który skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób z obszaru LSR.
Tematyką wyjazdu będą projekty grantowe oraz lokalne inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia. Planowane są spotkania z lokalnymi Liderami, dyskusje na temat współpracy oraz potrzeb, problemów i ich rozwiązań związanych z realizacją lokalnych inicjatyw.
Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk oraz sposobów pobudzenia do aktywności społeczności lokalnych.
 
W cenie wyjazdu studyjnego jest wliczone:
  • całodniowe wyżywienie
  • noclegi
  • transport
  • obsługa pilota – opiekuna
  • ubezpieczenie NNW
  • pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte w programie
 
Zgłoszenia udziału w wyjeździe przyjmowane są do dnia 28.09.2018 roku.
 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w wyjeździe zadecyduje data przesłania/złożenia formularza zgłoszeniowego do biura LGD oraz dodatkowo pierwszeństwo udziału otrzymają przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Formularz zgłoszeniowy można złożyć za pośrednictwem e-mail na adres
sebastiankarp@biebrza-leader.pl, osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania lub przesłać pocztą na adres:
Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
 
Prosimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór i danej pory roku w szczególności:
- wygodne buty sportowe/trekkingowe
- ciepłą bluzę (na wieczór)
- kurtkę przeciwdeszczową/parasol składany
 
Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowy program pobytu
 

Top