Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonymi naborami wniosków

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonymi naborami wniosków

W związku z trwającymi naborami wniosków (nr 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019)  wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo prowadzone w biurze LGD przy ul. Plac Kościuszki 21 w Suchowoli. 
Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie. Jest ono świadczone nieodpłatnie.
 
Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 3 pkt. Preferuje się wnioskodawców korzystających z indywidualnego wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD.
W ramach naboru nr 14/2019 i 15/2019: Aby osoba lub podmiot uzyskała punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.
W ramach naboru nr 16/2019 i 17/2019: Aby podmiot uzyskał punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 1 dzień przed zakończeniem naboru wniosków.

 

Top