Wyniki naboru nr 9/2018, 10/2018, 12/2018 i 13/2018

Wyniki naboru nr 9/2018, 10/2018, 12/2018 i 13/2018

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr:

  • 9/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 10/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 10, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 12/2018 Przedsięwzięcie: 4.1.2 Mała szkoła - centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 5, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 13/2018 Przedsięwzięcie: 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 3, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru nr 9/2018 <zobacz>
Wyniki naboru nr 10/2018 <zobacz>
Wyniki naboru nr 12/2018 <zobacz>
Wyniki naboru nr 13/2018 <zobacz>

 

Top