Wyniki naboru nr 5/2021 - Przedszkola (EFS) i Naboru nr 6/2021 - PAL-e

Wyniki naboru nr 5/2021 - Przedszkola (EFS) i Naboru nr 6/2021 - PAL-e

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr: 

  • 5/2021 Przedsięwzięcie: 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu EFS, typ projektu nr 4, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  • 6/2021 Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) na operacje z zakresu EFS, typ projektu nr 6, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie wyniki zakończonych naborów są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Wyniki naboru nr 5/2021
 <zobacz wyniki>
Wyniki naboru nr 6/2021 <zobacz wyniki>

 

Top