Wyniki naboru nr 3/2021 (podejmowanie działalności gosp.)

Wyniki naboru nr 3/2021 (podejmowanie działalności gosp.)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr: 
 
3/2021 Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej.
 
Wyniki zakończonego naboru są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.
 
Wyniki naboru nr 3/2021 <zobacz wyniki>

 

Top