Wyniki naboru nr 19/2017 - Rewitalizacja małej skali.

Wyniki naboru nr 19/2017 - Rewitalizacja małej skali.

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się ocena wniosków w ramach naboru nr 19/2017 (Przedsięwzięcie 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Top