Wyniki naboru nr 14/2019 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wyniki naboru nr 14/2019 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr:

  • 14/2019 Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie wyniki zakończonych naborów są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Wyniki naboru nr 14/2019 <zobacz wyniki>

Top