Wyniki naboru nr 1/2023 - Oświetlenie uliczne (EFRR)

Wyniki naboru nr 1/2023 - Oświetlenie uliczne (EFRR)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się procedura oceny i wyboru projektów w ramach naboru nr: 

  • 1/2023 - w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Infrastruktura oświetleniowa (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 11, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe wyniki zakończonego naboru są dostępne w zakładce Konkursy/Wyniki konkursów.

Wyniki naboru nr 1/2023 
<zobacz wyniki>

Top