Wydłużenie terminu składania wniosków - Rewitalizacja małej skali (nabór nr 10/2019) oraz Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (nabór nr 11/2019)

Wydłużenie terminu składania wniosków - Rewitalizacja małej skali (nabór nr 10/2019) oraz Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (nabór nr 11/2019)

Informujemy, iż w dniu 17.05.2019 roku na stronie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański zostały opublikowane komunikaty dotyczące wydłużenia terminów składania wniosków dla naboru nr:

  • 10/2019 - typu projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nowy termin: 08.05.2019 r. - 06.06.2019 r.).

    Przekierowanie do pełnej treści komunikatu do naboru nr 10/2019

  • 11/2019 - typu projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nowy termin: 10.05.2019 r. - 07.06.2019 r.).

    Przekierowanie do pełnej treści komunikatu do naboru nr 11/2019

 

Top