Wsparcie małych szkół - zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 22.05.2018 r.

Wsparcie małych szkół - zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 22.05.2018 r.

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na spotkanie doradcze dotyczące planowanego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  Typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Spotkanie doradcze odbędzie się 22 maja 2018 roku (wtorek) w godz. 9.30-11:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Spotkanie doradcze  będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego, jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego).

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • zasady naboru wniosków ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;
  • warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru;
  • wymagane wskaźniki w ramach typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;
  • obowiązek realizacji projektu w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe;
  • najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie (warsztat);
  • platforma wymiany doświadczeń.
Planowany termin  naboru: 18.05.2018 r. od godziny 08:00 do  08.06.2018 r. do godziny 16:00.
Pełna dokumentacja konkursowa
<kliknij tutaj>


Liczymy na Państwa obecność.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 maja 2018 roku. Można je przesłać mailowo na nasz adres e-mail:
 annawirkowska@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia) lub złożyć osobiście w naszym biurze (Suchowola, Plac Kościuszki 21).
Formularz zgłoszeniowy
<pobierz>

WAŻNE:
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański informujemy, iż w sytuacji korzystania z doradztwa przez osobę/podmiot w imieniu potencjalnego wnioskodawcy prosimy aby taka osoba/podmiot korzystający z doradztwa przedłożył Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański upoważnienie do korzystania z doradztwa na rzecz danego Wnioskodawcy. 

W załączeniu przykładowe upoważnienie
  <pobierz plik>.
 

Top